Μεσαιωνικό θεματικό πάρκο

3D μοντέλο του νησιού

Συνολικό εμβαδό του πάρκου
5.000 χιλιόμετρα
Για παρωχή ηλεκτρισμού χρησημοποιήθηκαν
1,5 χιλιόμετρα σύρματα
Η εγκατάσταση του χωριού διήρκεσε
3,5 μήνες
Χρησιμοποιηθήκε
80 κυβικά μέτρα ξύλου
Μακέτα νησιού
30 х 12 μέτρα
Κλίμακα
1:72000
Απόσταση να περάσουν το υλικό
2000 χιλιόμετρα
Χρόνος εργασίας
6 μήνες
Κατασκευή σκηνή
40 х 20 μέτρα
Σύνολο ωρών του 3D κτιρίου κα
7000 ώρες
Χτίσαμε
10 νέα κτίρια
Αποτελείται από
92 μπλόκα